Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.6.2014. 7:54
Sastanak Ženske sekcije u Židovskoj općini Zagreb
 

Redovni sastanak "Ženske sekcije" ,

jedne od najstarijih organizacija u Židovskoj općini Zagreb

(ne samo po starosti članstva)

bio je u srijedu 11. lipnja.


Iako je bio veoma vrući dan i "gusti raspored" (jer se istog dana održavala i Komemoracija za našu članicu akademsku kiparicu Veru Dajht-Kralj),  došao je veći broj članica koje su sa zanimanje slušale predavanje dr. Melite Švob o Svjetskoj konferenciji ICJW ( International council of Jewish women) koja je održana u Pragu.Sastanak je otvorila predsjednica dr. Sida Ozmo-Steiner uz osveženje.


Predavanje je popraćeno projekcijama, objašnjenjima ,  literaturom i materijalima koji su sakupljeni, ne samo na Konferenciji, već i u kontaktima s drugim organizacijama - Društvom za logor Terezienstadt i prilikom posjete logoru,  Židovskom općinom u Pragu i Organizacijom  djece koja su  preživjela Holokaust Holokaust u Češkoj.