Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

24.1.2014. 15:06
Izložba o Holokaustu u Beogradu
 

prenosimo sa WEB-a Europskog Židovskog Kongresa


BELGRADE – The exhibition titled “Belgrade Jews – Life and the Holocaust” (Beogradski Jevreji – zivot i Holokaust) will open on January 24 at the Gallery of the Historical Archives of Belgrade.The display dedicated to Belgrade Jews will mark the International Holocaust Remembrance Day, January 27. The exhibition aims to present lives of Belgrade Jews and remind the public of the Holocaust, to honor the victims who have so far remained nameless, and to offer new insight into those whose names have been known, Archives officials say.Beograd. Izložba pod naslovom " Beogradski Židovi - život i Holokaust"  biti će  otvorena 24.  siječnja u Galeriji Povijesnog arhiva u Beogradu. Izložba,  koja  je posvećena beogradskim Židovima , označiti će Internacionalni dan sjećanja na Holokaust (27 siječanj) Predstavnici Arhiva su kazali da je zadaća izložbe je da prikaže život Židova u Beogradu,  podsjeti publiku na Holokaust;  da oda počast žrtvama koje su do sada ostale bezimene te  da ponudi novo poznavanje onih za koje se znade. Izložba  “Belgrade Jews – Life and the Holocaust”  je podijeljena na četiri sektora koji se isprepliću  tematski i kronološki: Židovi u Beogradu, Vihor rata, Žrtve i Sjećanja.Kako je najavljeno izložbu će otvoriti premijer Ivica Dačić.

Židovi su naseljeni u Beogradu od antičkih vremena, dok se prvi pisani izvori  o njihovom prisustvu u gradu nalaze u turskom Popisu stanovništva iz 1560. godine


Židovska zajednica postoji u Beogradu stoljećima- gradila je sinagoge, organizirala škole, štampala knjige. Njezini napori su doprinijeli ekonomskom, socijalnom i kulturnom razvoju Beograda.  Imali  su učešča u političkom životu zemlje i borili se za njenu slobodu. Miran život Židovske zajednice  u Beogradu je  nasilno završen  II. svjetskim ratom. Od oko 12.000 Židova koji su živjeli u glavnom gradu, samo malo  više od 1.000 je preživjelo Holokaust.