Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

27.4.2010. 8:55
Još jedan rođendan
 

Ponovno smo proslavili rođendan naše članice.

Uvijek, ne samo da slavimo već i pišemo o takvom značajnom događaju, jer je to prilika za pažnju i sjećanje na sav predani rad u zajednici i društvu, koji evo uprkos visokim godinama i danas traje.

Mira Altarac -Hadjiristić, sa dugogodišnjim stažom u Gradskoj biblioteci, nastavila je veliki angažman u Židovskoj općini u Zagrebu kao volonter- tajnica
u gotovo svim organizacijama i društvima, osobito u B'nai B'rithu, Uniji židovskih žena Hrvatske, Association of Holocaust survivors in Croatia, Klubu seniora.

Surađuje i prevodi za mnoge časopise osobito za Novi Omanut- koji izdaje KD Društvo Šalom Freiberger.

Skromna, ljubazna i susretljiva kao uvijek, s osmjehom je primila našu pažnju i čestitke.

Još je jedna slavljenica prisustvovala - Lea Kriesbacher- još uvijek u oporavku nakon bolesti.