Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

15.4.2010. 17:06
Yad Vashem Newsletter No 16, April 2010
 

U opširnom broju  ovog časopisa nalazimo slijedeće vijesti iz Yad Vashema:
Holocaust remembrance Day 2010 
Centralna ceremonija bila je u Yad Vashemu uz prisustvo najviših predstavnika vlade, Holokaust preživjelih i njihove djece i brojne publike. Položeni su vijenci na mjestu Varšavskog geta (skveru),čitala su se imena žrtava Holokausta,otvorena je nova izložba i bila je specijalna ceremonija pokreta mladih.

Izašla je prva enciklopedija o getima

Geta u vrijeme Holokausta- podaci za više od 1.100 geta,  uz povijesnu analizu, dokumentaciju, 250 slika i 60 mapa. Uz enciklopediju je i DVD a filmovima o getu i životu u njemu.

WEB stranica na You Tube na ruskom jeziku omogućuje da se na ruskom jeziku dobiju informacije o Holokaustu, osobito o događajima između 1941. i 1945. na području nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Dostupne su stotine slika i dokumenata, video svjedočenja, članaka, pisama, umjetničkih djela itd..

Nova "on line" izložba o Monastiru

Izložba priča o sefardskoj zajednici u Makedoniji u kojoj je od 3.351 Židova prije Holokausta preživjelo je samo nekoliko, koji su  komentirali izložbu o izgubljenom životu u jednom malom gradu. Pokazani su različiti aspekti Holokausta i različite sudbine.

Na Facebooku se mogu vidjeti

Pokazane su slike i momenti sa Holokaust Remembrance Day ceremonije  u Yad Vashemu

Jedinstvena izložba je otvorena u Yad vashemu "Virtues of memory.Six Decades of Holocaust survivors Creativity" .

To je izložba sa umjetničkim djelima koja su napravile 300 osoba koje su preživjele Holokaust , u kojima iskazuju svoja sjećanja i iskustva Holokausta. Nikada ranije nisu ta djela bila istraživana niti prikazana.

Velika akcija, putem radija, da se sakupe i komemoriraju imena žrtava Holokausta,  kojih se preživjeli još sjećaju.

Organizirana je služba volontera koji su posjetili preživjele u njihovim domovima . Akcija je doprinijela sakupljanju novih imena, bilo je tisuće poziva  u toku kampanje i ispunjeno je mnogo novih formulara "pages of Testimony"

Glas preživjelih

Akcija u kojoj su u Yad Vashemu snimljena sjećanja Holokaust preživjelih kako bi se sačuvala za buduće generacije.

O ostalim vijestima možete se informirati na priloženoj WEB stranici.

  

Naziv dokumenta (Document name)Tip (Type)Download
časopiseml42 Kb