Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

23.2.2010. 11:57
Povoljna odluka Izraelskog vrhovnog suda za Holokaust preživjele.
 

Ta je "povijesna odluka" donesena nakon duge borbe Chaima Hershko-a  ( 85 godina) za kompenzaciju svojeg stradanja u getu i logorima za vrijeme Holokausta. Prema ranijim pravilima uvjet za dobivanje kompenzacije bilo je teško ispunit,i jer je trebalo pribaviti dokumente o stradanju.

Žalba Vrhovnom sudu temeljila se na tome da nije moguće pribaviti dokumente o stradanju koje je bilo prije 64 godine u Evropi.

Suci su uvažili žalbu  i naredili Ministarstvu financija da povuku  takvu odluku.

Ta je odluka značajna za sve preživjele, kojih u Izraelu ima oko 260.000 i oko 80.000  njih imaju probleme i žive "ispod nivoa siromaštva   ( Below the poverty). Od toga je oko 20.000 iz Evrope,  a 50.000  su imigranti iz bivšeg SSSR-a.

Istraživanje iz 2005. je pokazalo potrebe preživjelih: 35% je trebalo pomoć na pr. grijalice ili deke; 25% je trebalo birati da li će kupiti hranu ili lijekove; 16% nije moglo platiti račune za telefon ili posjetiti svoju djecu.

Iako su postojala obećanja još  od 2007 .da će se poboljšati položaj  Holokaust preživjelih,  tek je Ministar socijalne skrbi Yitzak Herzog ( potresen činjenicom da 70% preživjelih ne prima kompenzacije a trećina je u siromaštvu) , obećao je iapuniti moralni i financijski "dug".

No bilo je pitanje osiguranja  velikih sredstava  sve dok Knesset nije odobrio pravo preživjelih na svoja potraživanja od Banke Hapolim,  u kojoj su  računi bili zamrznuti od završetka II. svjetskog rata. 

Sada su  ta velika sredstva prenesena za potrebe tisuća Holokaust preživjelih i njihove djece.

Nadajmo se da će se i za Židove koji su preživjeli Holokaust i žive u Evropi i  traže kompenzacije za svoa stradanja ublažiti zahtjevi za dokumentima  koje  nije moguće pribaviti.