Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

30.9.2019. 16:34
Estonija
 

Estonia marks 1944 Klooga massacre


85744he283t28.jpg

Estonian and Israeli officials have marked the 75th anniversary of a massacre of some 2,000 Jews at a World War II Nazi concentration camp, just three days before the Soviet Red Army liberated it.  On September 19, 1944, with advancing Soviet forces drawing near, Nazi troops rushed to evacuate the camp and a special Waffen-SS commando shot the Jews in a single day. Their corpses were burnt in the surrounding woods.
Most of the victims were Jews from Hungary, Latvia and Lithuania. Klooga was one of the first Nazi concentration camps revealed to the outside world, in October 1944.

Estonski i Izraelski predstavnici su obilježili 75-godišnjicu masakra 2.000 Židova u koncentracijskom logoru  II. svjetskog rata  koji je bio samo tri dana prije nego  je Crvena armija oslobodila logor. Na dan 19.rujna 1944, kada su se Sovjetske snage približavali, njemačke su trupe ubrzano  evakuirali logor i tada je specijalni SS komandant postreljao Židove,  u jednom jedinom danu. Njihova su tijela spaljena u obližnjoj šumi. Većina žrtava je bila iz Mađarske, Latvije i Letonije. "Klooga" je bio jedan od prvih nacističkih koncentracijskih logora.