Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

29.9.2019. 10:17
Sudan
 

Last Jews of South Sudan arrive in Israel


The last remaining Jews of South Sudan finally arrived in Israel after being separated from their relatives for more than 10 years. Suzi Makoriel and her three children made the long-awaited trek from the African country and arrived as new immigrants to the Jewish state.

Posljednji Židovi koji su ostali u Sudanu su konačno došli u Izrael nakon što su bili odvojeni od svojih obitelji više od 10 godina. Suzi Makorel i njeno troje djece je napravilo veliki put iz afričke zemlje da dođe kao novi imigrant u Židovsku državu. Tamo se na aerodromu susrela sa svojom majkom , od koje je bila odvojena više od dekade. Njihova priča počinje u ranim 80-tim  u toku operacije "Mozes" kada je Izrael preko južnog  Sudana uspio prebaciti 14.000 etiopskih Židova.Deseci su umrli na tom putu,  a 88 je nestalo. Makorielina majka je bila oteta i bila u zatvoru, bila je prodana i prisiljena na brak u kojem je rodila nekoliko djece.Uspjela se s nekima od njih vratiti u Etiopiju ali su dvije kčerke bile prisiljene na udaju  u lokalna plemena u Sudanu. 

Nakon susreta  Makoriel s osobom koja je pomagala migraciju etiopskih Židova , uspio je njen dolazak u Izrael.