Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

26.9.2019. 19:27
Židovska populacija
 

Number of Jews in Israel and worldwide on the rise - reports

Central Bureau of Statistics shows majority of Israelis are satisfied with their lives

Broj Židova u Izraelu i u svijetu je u porastu. 
Centralni ured za statistiku pokazuje da je većina Izraelaca zadovoljna svojim životom

By
September 26, 2019    People wear kippas at a demonstration in front of a Jewish synagogue denouncing an antisemitic attack on a young man wearing a kippa, in Berlin, Germany, April 25, 2018. 
  Svi ljudi nose "kipa" u demonstracijama  ispred sinagoge, kao protest protiv anti-semitskog napada u Berlinu  na mladića koji je nosio kipa.
  (photo credit: FABRIZIO BENSCH / REUTERS)

The population of the State of Israel has increased 2.1% since last year, according to a report released in time for Rosh Hashanah by the Central Bureau of Statistics. Today, there are 9.1 million citizens of Israel, of which some 6.7 million (74%) are Jewish, the report shows. The country’s citizens also include 1.9 million Arabs (21%) and 0.4% of “others,” including Christians and those of other minority faiths.

Populacija u državi Izrael je povećna za 2,1% u posljednjoj godini, prema izvještaju Centralnog ureda za statisku . Danas ima 9.1 milijun građana Izraela od kojih su 6.7 milijuna  (74%)  Židovi.Građani su i Arapi (1,9 milijuna ili 21%) i 0.4%  ima "0stalih" uključujući kršćane i druge manjinske vjere.
 
Isaac Hezoq,  čelnik "Jewish Agency  for Israel " je rekao: "U prošloj godini je desetak tisuća osoba napravilo "Aliya"uz pomoć Agencije. Desetak tisuća mladih Židova je posjetilo Izrael pomoću edukacijskih programa kao što su "Masa Israel Journey". 

On smatra da će izazovi za Židove biti veći u godinama koje dolaze,uključujući borbu protiv antisemitizma koji dramatično raste. Treba nastaviti  naporima  da se mladi Židovi širom svijeta povežu s Izraelom u borbi protiv BDS pokreta.

Istraživanje je pokazalo da su Izraelci "sretni",  89% je zadovoljno sa kvalitetom života, a 88% je zadovoljno poslom.Prosječni prihod po kućanstvu je 20.027 Nisa. Prema religiji ima 43% sekularnih,22% tradicionalnih, 11,3% religioznih  i 10% i haredim.  

Židova u svijetu ima 14,8 milijuna, od toga u USA 5,7 milijuna, a 2,4 milijuna u drugim zemljama dijaspore. U Francuskoj ima 450.000, u Turskoj 15.000, oko 8.000 u Iranu, 2.000 u Maroku i u drugim arapskim zemljama 1.000.

U Izraelu ima 2,59 milijuna kućanstava s prosječno 3,28 člana.  Prosječno se na godinu rodi 196.000 djece, što predstavlja prosječnu stopu fertiliteta od 3.09 djeteta  po ženi, za razliku od prosjeka u zemljama OECD-a koji je između 1.4 i 1.9. U Izraelu je u prošloj godini bilo 50.029 sklopljenih brakova,  a 14.741  rastavljenih .