Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

23.9.2019. 15:16
Izrael
 

Israeli schools to teach about fate of North African Jews in the Holocaust

JERUSALEM (JTA) — Israel has reinstated study of the Holocaust as part of a mandatory schools curriculum that will include the persecution of North African Jewry under the Nazis. The Holocaust was removed four years as part of the mandatory program of study by former Education Minister Shai Piron, though teachers were allowed to assign the Holocaust as a research project. Academics and history teachers publicly criticized the move.Izrael će ponovno uvesti studij Holokausta u školski kurikulum i uključiti stradanje Židova Sjeverne Afrike pod nacistima. Holokaust je bio odstranjen iz programa u vrijeme mandata prošlog  ministra edukacije Shai Pirona, ali su učitelji mogli obraditi holokaust kao "istraživački projekt".Drugi ministar edukacije Naftali Bennet je obnovio nastavu Holokausta kao izborni predmet,  kratko prije nego ga je ,u junu, smjenio  Benjamin Netanyahu. Novi edukacijski ministar rabi Rafi Peretz je odlučio da u kurikulum uključi iskustvo Holokausta  sjeverno afričkih Mizrahi Židova.