Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

28.11.2018. 11:16
istraživanje
 
JTA News 

CNN poll shows over 25% of Europeans believe Jews are too influential in money matters

A CNN poll of Europeans in seven countries found that more than a quarter believe Jews have too much influence in business and finance and more than one-third said they have no substantial knowledge of the Holocaust.

Istraživanje CNN-a u sedam europskih zemalja je našlo da više od četvrtine ispitanika misli da Židovi imaju previše utjecaja u biznisu i financijama a više od jedne trećine  kaže da nemaju osnovnog znanja o Holokaustu.


Od   7.092 ispitanika ( Britain, France, Germany, Poland, Hungary, Sweden and Austria)  5% nije nikada čulo o Holokaustu, 29% je samo čulo o njemu, ali to je njihovo jedino saznanje, a čak trećina smatra da Židovi upotrebljavaju Holokaust kako bi postigni neke ciljeve ili poboljšali svoju poziciju. Gotovo svaki četvrti ispitanik smatra da su Židovi upleteni u konflikte i ratove u svijetu, a svaki peti da ih ima previše u medijima i politici.

Ispitanici , 40% , smatraju da Židovi  su u opasnosti (risk) od rasističkih  napada,  a  polovina smatra da bi  se njihove zemlje trebale više boriti protiv antisemitizma. No ima i manjina koje optužuju  i Izrael i same  Židove za antisemitizam.


Yad Vashem je izdao saopćenje kako je duboko zabrinut zbog činjenice da  Europljani tako malo ili uopće ne znaju o Holokaust genocidu. Zabrinuti su da je istraživanje pokazalo  kako antisemitizam perzistira  u europskoj civilizaciji.


To 28 percent of respondents, anti-Semitism in their countries mostly owed to Israel’s actions, they said. And 18 percent said the phenomenon was a response to the everyday behavior of Jewish people.