Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

2.9.2017. 23:39
Litva
 
Lithuanian troops rain in former concentration camp where 500 Jews are buried

Litvanske trupe vježbaju  u nekadašnjem koncentracijskom logoru gdje je pokopano 5.000 Židova


Lithuanian soldiers training to fight Russian troops pitched tents on the grounds of a former concentration camp and burial ground for Jews in Kaunas. A battalion of special forces troops camped on Monday at Seventh Fort, the first of dozens of concentration camps established by Nazi Germany following its 1941 eastward invasion. The deployment is part of a military drill.

Litvanski vojnici treniraju za borbu protiv ruskih trupa  te su razapeli šatore na području nekadašnjeg koncentraciskoj logora i groblja  Židova iz Kaunasa. Bataljun specijalnih snaga je u ponedjeljak kampirao na "Seventh Fort",   prvom od serije koncentracijskih logora koje su  1941. ustanovili njemački nacisti  nakon svoje invazije na istok. Na tom groblju su  u masivnim grobovima  pokopani ostaci  5.000  ubijenih Židova . Obitelji katkada posjećuju grobove i pale svijeće na uspomenu .

To je područje 2009. privatizirano i vodi ga Vladimir Orlov povjesničar- amater i vojni entuzijast. On naplaćuje  ulaznice na to područje gdje se ljeti nalazi dječki kamp i održavaju privatni događaji.   Židovska zajednica smatra da je privatizacija bila  velika pogreška.

Kao i u druge dvije Baltičke zemlje i Litvanska vlada je zabrinuta sa politikom Rusije i želi ojačati svoje obrambene snage. zato ovog ljeta  tisuće trupa trenira zajedno sa Natom.