Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

5.8.2017. 17:33
holokaust Srbija
 
Yad Vashem on Monday signed a Memorandum of Understanding (MOU) with the Serbian Ministry of Education codifying the working relationship between Yad Vashem and the Serbian government.
The agreement was signed in the presence of Assistant Education Minister Dr. Aleksandar Pajic, Serbian educators participating in a seminar at Yad Vashem's International School for Holocaust Studies.

  Yad Vashem  je u ponedjeljak potpisao Memorandum o razumijevanju (MOU) sa srpskim ministrom za edukaciju u kojem se uređuju odnosi između Yad Vadseham i vlade u Srbiji. To je potpisano u prisustvu dr.  Aleksdandra Pajića , asistenta Ministra za edukaciju, koji učestvuje  u  International School for Holocaust Studies. Srpski učitelji godinama sudjeluju na stotinjak godišnjih seminara i radionica koje organizira Yad Vashem za učitelje i lidere iz cijelog svijeta. Smatra  se da njihov pedagoški pristup ima  najbolju metofoligu kojom se obrađuje ova osjetljiva tema. Yad Vashem ima dogovore sa više od 50 zemalja.
Do sada su edukatori iz Srbije bili zapravo neslužbeno na seminarima Yad Vasehma a sada dobivaju punu akreditaciju. 

______________________________________________

Serbian Holocaust survivors in 27 countries to receive new aid

First country since 2009 Terezin Declaration to return heirless Jewish Holocaust-era property


Novi program u Srbiji po prvi puta je napravio urgenstne fondove širom svijeta  za  preživjele Holokausta u Srbiji.

Taj je program rezultat srpskog zakona  odobrenog 12.2. 2016 koji će omogućiti financijsku potporu sa održavanje i revitalizaciju Židovskog života u Srbiji.

World Jewish Restitution Organization (WJRO)  i Savez Jevrejskih opština Srbije su imali ključnu ulogu u donošenju zakona. Zakon se odnosi na imovinu bez nasljednika ,  prema Terezinskoj deklaraciji  iz 2009. godine. Poslana su pisma tisućama osoba u 27 zemlje  koje su preživjele holokaust u Srbiji, a Savez će odlućiti tko je podoban za dobivanje isplate, Aplikacije ( molbe) za prvu godinu ovog programa  trebale su  se podnesti do 31. srpnja 2017.

dalje čitajte u originalnom članku

In what Holocaust restitution advocates consider model legislation, the Serbian government will provide 950,000 Euros per year for 25 years to SAVEZ. For at least the first 10 years, 20% of those funds will be set aside for direct payments to Holocaust survivors. Funding for the program will also come from restitution to the Serbian Jewish communities of heirless and unclaimed Jewish properties unjustly seized during the Holocaust.