Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

31.7.2017. 22:10
nova knjiga
 
Izašla je nova knjiga

dr.sc. Liljane Dobrovščak

                        Židovi u Srijemu
od doseljenja do Holokausta.Knjigu je izdao Državni arhiv u Vukovaru