Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

2.5.2017. 23:22
Portugal
 

New law allows Portuguese citizenship for whole families exiled during the Inquisition

Novi zakon omogućuje portugalsko državljanstvo za cijele obitelji koje su se iselile u vrijeme inkvizicijeFollowing the passing of the law in 2015, thousands of Jews in Israel, Turkey and other countries began to apply for Portuguese citizenship, with hundreds already being approved.
However, until now, the law only applied to applicants seeking citizenship themselves, requiring family members to all apply separately. Now with the amendment, families can apply for citizenship together.

Nakon donošenja zakona u 2015 , tisuće Židova iz Turske , Izraela i drugih zemalja je poslalo zahtjeve za portugalsko državljanstvo i stotine su već odobrene. Ali do sada, zakon se odnosio samo na osobu koja je tražila državljanstvo dok su se članovi obitelji morali posebno javljati. Sada,  sa ovim amandmanom,   familija može moliti  za državljanstvo zajedno sa  tražiocem. 

Tisuće Izraelaca je u postupku dobivanja Portugalskog pasoša i procjenjuje se da ima oko tri milijuna Židova u svijetu koji bi mogli tražiti portugalsko državljanstvo. Glavni uvjet za dobivanje je  da su  Židovi  koji su deportirani iz Portugala  a to se dokazuje  geografskim  porijeklom  u Portugalu kao i povjesno kulturnim  vezama. Zbog toga tražitelj treba  pokazati " put imigracije" svoje obitelji nakon što je protjerana iz Portugala.