Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

22.11.2014. 9:44
ŠOA AKADEMIJA
 

Prenosimo sa WEB stranice www.shoahacademy.org


Poziv za sudjelovanje na stručnom seminaru za učitelje, nastavnike i djelatnike u školstvu Šoa akademije (Holokaust, ljudska prava, obrazovanje) od 24. – 26. studenoga 2014. godine.


Pozivamo Vas na stručni seminar Šoa akademije koje će se održati od 24. – 26. studenoga 2014. godine u prostorijama Židovske općine Zagreb, Palmotićeva 16, Zagreb.


U okviru seminara, u ponedjeljak, 24. studenoga 2014., s početkom u 18.45 sati održat će se i specijalistička radionica prilagođena vjeroučiteljima, na kojoj će se razmatrati sadržaji o židovstvu koji se prezentiraju učenicima osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj.Pozivamo sudionike seminara da prijave program o Holokaustu ili ljudskim pravima koji sami provode ili namjeravaju provesti u okviru školske nastave. Šoa akademija će od prispjelih prijava izabrati dvije za prezentaciju posljednjeg dana seminara.


Seminar je besplatan, a djelatnici u školstvu ostvaruju pravo na potvrdu AZOO-a. Partner programa za učitelje, nastavnike i djelatnike u školstvu je Agencija za odgoj i obrazovanje. Šoa akademiju organiziraju Židovska općina Zagreb i Predstavnik židovske nacionalne manjine Grada Zagreba, a financijsku pomoć u 2014. godini pruža European Jewish Fund.Prijaviti se možete putem web stranice www.ettaedu.eu ili putem e-maila: jcz@zg.t-com.hr


                            Program


I dan (ponedjeljak, 24. studenoga 2014. )

13.00 – 13.55 registracija

14:00 otvorenje – uvodna riječ Sanja Zoričić Tabaković

14.15 predavanje prof.dr.sc.Zlatan Gelb: 15.00 diskusija

15.45 predavanje prof.dr.sc. Renato Matić

16.30 diskusija

17.15 predavanje prof.dr.sc. Žarko Puhovski

18.00 diskusija

18.45 radionica: rabin Luciano Moše Prelević: Istine, neistine i zablude židovstvu (radionica)


II dan (utorak, 25. studenoga 2014.)

13.00 – 13.55 registracija

14.00 predavanje prof.dr.sc. Neven Budak

14.45 diskusija

15.30 predavanje dr.sc.Zoran Pusić

16.15 diskusija

17.00 predavanje dr.sc. Snješka Knežević

17.45 diskusija


III dan (srijeda, 26. studenoga 2014.)

13.00 – 13.55 registracija

14.00 prof. dr. sc. Mirjana Krizmanić

14.45 diskusija

15.30 Svjedočanstvo preživjelog iz Holokausta

 16.30 predavanje prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

17.15 diskusija

 18.00 prezentacija projekta sudionika

18.30 diskusija 18.45

 19.00 prezentacija projekta sudionika

19.30 diskusija

19.45 završetak seminara