Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

23.8.2012. 0:53
Novosti iz Claimsa
 

Uvijek željno očekujemo novosti iz Claims konferencije, koje znače poboljšanje uvjeta pod kojima se dodjeljuju potpore Židovima koji su preživjeli Holokaust.


O novim uvjetima smo raspravljali i na Konferenciji u Zagrebu, a također smo upravo dobili obavijest od naše Svjetske organizacije , koja je uključena u pregovore.Te uvjete određuje vlada Njemačke, a prethode im "teški" pregovori, koji se mogu protezati godinama. Tako je bilo i prilikom  dugogodišnjih traženja da se potpora Židovima u postkomunističkim zemljama izjednači sa onom koju dobivaju Židovi u zapadnim zemaljama.


I najnovije odluke se odnose na to da će se jednako povećati CEEF penzije . Ali su ipak ostale još neke razlike, sada između zemalja koje su članice EU i onih koji ( kao mi) još nisu postale članice.


Također je donesena odluka da se skrati potrebno vrijeme od 18 mjeseci  na 12 mjeseci  boravka u određenom  getu ( prema njihovoj listi geta)  ili kada se netko sakrivao u nehumanim uvjetima ili pod krivima imenom.

Tu se još pregovara o tome da oni koji su stariji imaju  još kraće  uvjete,odnosno svega 3 mjeseca.


Oni koji su već podnijeli molbu i bili odbijeni, sada ne trebaju ponovno slati molbu,  jer će to Claims sam revidirati.

 

Postoji i nada da  će oni koji nisu dobili CEEF penziju, a imaju uvjete, sada primiti  neku vrstu potpore. Te bi se molbe predavale od 1. novembra.


No osnovno pravilo je da se ne može dobiti potpora po nekoliko osnova,  već samo  po jednoj što znači da  onaj koji već prima CEEF penziju,  jedino može očekivati njeno povećanje.


Novost je i to da se sada u potrebno vrijeme uračunava i "graviditet" tj. da je majka u trudnoći bila izložena opasnosti. Naravno da se moraju ispuniti svi ostali uvjeti i dokumentacija.  To bi moglo omogućiti da se  sada uključe i oni koji su rođeni  ( kratko) nakon graničnog datuma od 15. svibnja 1945.


Ima još nekih odluka koje se većinom odnose na područja bivšeg SSSR- a, ili neke radne bataljune u Mađarskoj i drugim zemaljama itd.


Dobila sam obavijest  od Claimsa da će nam uskoro poslati detaljna objašnjenja, uputstva i formulare, o čemu ćemo odmah obavijestiti i pomoći u realizaciji.


Na web stranici: www.claimscon.org nalaze se sve obavijesti.