Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

11.3.2011. 16:35
Otvoren je Memorijalen center na Holokaustot na Evreite od Makedonija
 

Monumentalna zgrada Memorijalnog centra u Skopju, koji je posvećen žrtvama Holokausta, svećano je otvorena u Skopju.

Organiziran je niz aktivnosti: 8.ožujka - svećana sjednica Makedonske akademije nauka, promocija knjige i otvaranje fotoizložbe

fotoizložba 

9.ožujka - prenošenje urni sa pepelom ubijenih Židova u logoru Treblinka iz Bitolja i Štipa u Skopje.

urne 

Urne su zatim prenesene u Muzej grada Skopja,

zgrada muzeja

a u zgradi Makedonske opere i baleta održana je komemorativna akademija i predaja plakete pravednicima ( potomcima biskupa Smiljana Cekade) 

komemorativna svečanost 

10.ožujka su urne prenešene u novi Holokaust memorijalni centar gdje je upaljen "vječni plamen" i održan kadiš. te su mnogobrojni govori makedonskih političara i uvaženih gostiju iz cijelog svijeta

predavanje plakete

,pred zgradom Muzeja

Slijedilo je razgledavanje zgrade muzeja i primanje premijera.

vječni plamen

 

u muzeju 

Navečer je otvorena izložba Sare Einik - Za holokaustot.

 

izložba Sare Einik  

Za 11. ožujak predviđeno je polaganje vijenca u "Monopolu" zgradi tvornice, na groblju, i na spomeniku palim borcima.

Ideja za izgradnju Memorijalnog centra potekla je od akademika Ivana Dejanova,  a omogućena je donošenjem Zakona o denacionalizaciji (2002) i osnivanjem posebnog fonda "The Holocaust Fund of the Jews from Macedonia" sa sredstvima od imovine ubijenih Židova (bez živih nasljednika) i uz suradnju Židovske zajednice u Makedoniji.

Uz brojne eminentne goste iz cijelog svijeta, zajednica iz bivše Jugoslavije , Izraela  , otvorenju su prisustvovali prof. Ognjen Kraus, rabin Luciano Prelević u ime Židovske općine,  

dr. Melita Švob u ime udruge Holokaust preživjelih u Hrvatskoj i u ime svjetske i evropske organizacije preživjelih

te Ana Lebl predsjednica Židovske općine u Splitu. 

U prilogu članak o tom događaju.

 

  

Naziv dokumenta (Document name)Tip (Type)Download
članakmht560 Kb